Phòng xét nghiệm
Dịch vụ xét nghiệm trên thú cưng của chúng tôi gồm

 • Xét nghiệm máu sinh lý
 • Xét nghiệm máu sinh hóa
 • Test nước tiểu
 • X quang
 • Test điện giải
 • Siêu âm
 • Test nhanh các bệnh vi rút, vi khuẩn
 • Soi máu, soi phân
 • Soi ghẻ tai, ghẻ da
 • Kháng sinh đồ
 • PCR, ELISA
 • ….…(các xét nghiệm thú y khác)

- Xét nghiệm máu sinh lý- Xét nghiệm máu sinh hóa- Test nước tiểu- X quang- Test điện giải- Siêu âm- Test nhanh các bệnh vi rút, vi khuẩn- Soi máu, soi phân- Soi ghẻ tai, ghẻ da- Kháng sinh đồ- PCR, ELISA